projekt LIFE
LIFE projekt

Glavni namen LIFE BAQUA projekta je ponuditi aplikativne rešitve uporabe odpadnih delov bananovcev za razvoj produktov v ribogojskem sektorju ter domeni predelave plastičnih mas. V okviru LIFE BAQUA projekta bomo projektni partner AMBI-Metalplast ter njegov razvojni partner TECOS razvili demonstracijsko linijo brizganja izbranih tehničnih polimernih izdelkov z novimi polimernimi materiali, ki so modificiranimi s pomočjo ustrezno pripravljenih vlaken (pridobljeni iz odpadnih bananovcev) za izboljšanje mehanskih lastnosti. Opravila se bo tudi validacija tovrstnih izdelkov. 

Z uvodnim sestankom, ki je potekal 14.9. in 15.9. v Las Palmasu (Gran Canaria, Španija), smo uspešno vstopili v izvajanje novega RRI projekta LIFE BAQUA (Solutions through the new use for a waste of banana crop to develop products in aquaculture and plastics sector). Trajanje projekta je 3 leta in je sofinanciran preko evropskega LIFE+ programa.

 

img_20160914

Utrinek iz KOM.

 listi-bananovca

Listi bananovca.

 

 cutting-machine

 Naprava za rezanje vlaken.

Projekt BAQUA LIFE -  2. sestanek projektnih partnerjev v Zaragozi

Med 14. in 15. marcem 2017 je na sedežu tehnološkega centra AITIIP v španski Zaragozi potekal 2. delovni sestanek konzorcija projektnih partnerjev iz Španije, Slovenije in Švedske v okviru evropskega projekta BAQUA LIFE. Prvi dan sestanka je bil namenjen pregledu trenutnega stanja projekta po posameznih aktivnostih, ki jih izvajajo projektni partnerji, pregledu finančnega stanja projekta,  seznanjanju z novimi pravili za projektno poročanje ter ogledu prostorov tehnološkega centra. Drugi dan sestanka je potekal v sodelovanju z evropskim nadzornikom LIFE projektov, kjer smo obravnavali vprašanja projektnega vodenja ter skrbnem pregledu financ po posameznih projektnih partnerjih. Ob koncu sestanka smo dorekli še potek izvajanja projektnih aktivnosti za naslednjih 6 mesecev. Naslednji sestanek projektnega konzorcija je planiran za mesec november v prostorih Univerze v Las Palmas-u na Kanarskih otokih.

 

Utrinek iz 2. sestanka v Zaragozi.

 

 

 

BAQUA LIFE se predstavi na celjskem sejmu Forma Tool 2017 (4-7. April 2017) 

V sklopu Tecos razstavnega prostora smo predstavili projekt zainteresirani javnosti. Odziv ter zanimanje za vsebino projekta sta bila izjemna. V štirih dneh sejma smo seznanili strokovno javnost z namenom ter potekom projekta. 

 

Utrinek iz celjskega sejma.

 

 

3. operativni sestanek v AMBI-Metalplast

Tretji operativni sestanek s partnerji na projektu je potekal v našem podjetju 17 in 18 oktobra 2018. Na sestanku smo predstavili dve vsebini.

Prva so bile materialne funkcije štirih materialnih različic in sicer ABS, HIPS, HDPE ter PLA z različnimi vsebnostmi bananinih vlaken druge generacije. Materialne karakteristike oziroma funkcije izbranih polimerov smo predstavili glede na rezultate eksperimentov. V ta namen smo izvedli natezni preizkus (ISO 527), upogibni preizkus (ISO 178), Udarni-Charpy (ISO 179), MFI (ISO 1133), TGA, DMA, DSC ter Fourier spektroskopijo FTIR. Eksperimentalno smo ugotovili, da višanje vsebnosti vlaken v izbranih polimernih matricah zvišuje natezni E modul, znižuje raztezke pri maksimalni natezni trdnosti in tudi pretrgu, zvišuje upogibni E modul, znižuje udarno žilavost, znižuje indeks tečenja MFI, zvišuje dinamični E modul v odvisnosti od temperature ter zvišuje modul izgub. S FTIR smo v celoti razvozlali spekter vlaken z značilnima skupinama -OH ter NaOH (obdelava vlaken v sklopu druge generacije) ter CO (celuloza).

V drugem sklopu predstavitve smo opredelili rezultate iz procesnega okolja. V ta namen smo brizgali tri materialne skupine in sicer ABS z 10 %, 20 %, 30 % vlaken, HIPS z 10 %, 20 %, 30 % vlaken ter HDPE 5 %, 10 %, 20 % vlaken. Vse tri materialne skupine imajo isti imenovalec in sicer 20 % vsebnosti bananinih vlaken se je izkazalo za procesni maksimum. Kombinacije z višjimi vsebnostmi so se izkazale za neuporabne z vidika končnega izdelka kot tudi težje procesabilne med samim brizganjem. Kot pomembno ugotovitev navedemo tudi manjše vrednosti skrčkov na izdelkih z višjimi vsebnostmi bananinih vlaken. V primeru HDPE bananina vlakna osnovni polimerni matrici doprinesejo geometrijsko stabilnost. Izdelek, ki zaradi svoje geometrijske zasnove, ni izvedljiv s čistim HDPE, postane kakovostno ustrezen z dodatki vlaken. Slednje velja za pomembnejšo ugotovitev iz procesnega okolja.

Granulat za brizganje; polimer z bananini vlakni

Izdelek iz ABS + 20 % vlaken

 

Vzorci za eksperimente

Obisk osnovnošolcev iz OŠ Grm Novo mesto

Kot vsako leto ob izteku šolskega leta, smo tudi letos v torek 18.6.2019 gostili osnovnošolce in njihove profesorje iz OŠ Grm Novo mesto. Poleg spoznavanja s procesom predelave polimernih materialov smo jim izpostavili in predstavili projekt Life Baqua. Učenci so si ogledali kratki film, ki celostno predstavi poanto projekta ter dosedanja odkritja;

http://lifebaqua.eu/index.php/en/

S svojim udejstvovanjem v zaključni razpravi ter vprašanji, ki so jih zastavili, so nakazali izrazito zanimanje za tematiko projekta ter potencial, ki ga Life Baqua nosi v svojem poslanstvu.

Vzajemno smo se strinjali, da bo generacija otrok, ki danes obiskujejo 7. razred, v prihodnosti primorana uporabljati pozitivne prakse in okolju prijaznejše proizvode projektov kot je Life Baqua. Na nas pa je, da v tem trenutku iztisnemo celotni projektni potencial in otrokom to tudi omogočimo. Motivacija v tem kontekstu ne pozna meja.

 

 

Ključna akterja dogodka

Obisk otrok OŠ Grm v Ambi-Metalplast

Zanimanje za izdelke iz BF je bilo izrazito

Tretja generacija vlaken dolžine 2 mm

Več informacij najdete na spletni strani projekta BAQUA LIFE; lifebaqua.eu.

Obiščite naš Facebook profil; Life-BAQUA