V čistem prostoru izdelujemo plastične izdelke, ki so namenjeni farmacevtski, prehrambeni in kozmetični industriji. S sistemom filtriranja dovodnega zraka, ustrezno izmenjavo zraka, nadziranimi temperaturnimi parametri, stalnim nadtlakom ter interno kulturo zaposlenih dosegamo izjemno nizke koncentracije delcev v prostoru.

V sklopu čistega prostora in posledično doseganja kontrolnih zahtev končnih produktov izvajamo analize mikrobiološke čistoče in migracij. S tovrstnimi pristopi lahko ob zahtevi kupca izdamo akreditirano potrdilo o skladnosti naših proizvodov, bodisi z internimi predpisi kupca bodisi z evropskimi in domačimi direktivami. Primer tovrstnih pravilnikov je na primer Pravilnik o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 65/08).