Preračun modela

Ko je mreža na 3D modelu aplicirana, izvedemo simulacijo izdelka v realnem okolju, in sicer s pomočjo trdnostnega preračuna modela na zunanje obremenitve. Na podlagi analize preračuna potrdimo oziroma modificiramo vhodno konstrukcijsko rešitev modela.