Ambi_metalplast

V celotnem projektu razvoja izdelka imajo procesni parametri ključno vlogo. S pomočjo uporabe sodobnih programskih paketov analiziramo in posledično optimiziramo procesne parametre in če je potrebno tudi konstrukcijo izdelka. Vse ključne ugotovitve v tej fazi se integrirajo v fazi izdelave orodja in nastavitve procesnih parametrov na način, da so prvi kosi, ki jih naredimo, čim bližje nivoju končne potrditve procesa in izdelka in da so morebitni popravki na orodju minimalni. Skozi projekte, v katerih smo optimizirali brizganje izdelkov po prikazani metodi, se je izkazalo, da se rezultati numeričnih simulacij ujemajo z realnim stanjem v proizvodnji. Izkazalo se je tudi, da so tovrstne simulacije naklonjene finančnemu ter rokovnemu kriteriju projekta, ker se s pomočjo njih prihrani na času in stroških pri izdelavi orodja in izdelka ter kasneje pri serijski proizvodnji.

optimizacija brizganja izdelka

V ta namen pri optimizaciji brizganja izdelka izvajamo:

  • 3D simulacije polnjenja kalupne votline (optimizacija zapolnjevanja);
  • simulacije temperiranja (optimizacija temperaturnih parametrov in določitev časa brizganja);
  • simulacije deformacij in skrčkov.