Izbiri materiala posvečamo posebno pozornost. Zavedamo se, da je to element, ki je poleg geometrijske zasnove produkta in procesnih parametrov ključni dejavnik pri končni funkcionalnosti produkta in še posebej pri konstrukciji in izdelavi orodja. V tem procesu vedno izhajamo iz funkcionalnih zahtev končnega produkta in v celoten proces izbora optimalnejšega materiala konstruktivno vključujemo naše dobavitelje vhodnim materialov, ki s povratnimi informacijami širokega spektra uporabnikov zaokrožujemo celostno podobo v tej domeni. Pri izboru materiala se poslužujemo tudi lastni dolgoletni tradiciji na področju brizganja polimerov. V njej smo zabeležili že preko sto različnih vrst plastičnih granulatov, ki smo jih skozi procesno znanje spremenili v končne produkte.