Izdelava 3D CAD modela

A) Na podlagi vašega 2D načrta izdelamo 3D CAD model, ki predstavlja osnovo projektne dokumentacije.

B) Na osnovi ideje oziroma dizajna izdelek tudi konstruiramo po konstrukcijskih zahtevah kupca s poudarkom na izdelavi ter montaži (DFA , ang. Design for Assembly). Osnovne kriterije pri konstruiranju izdelka strnemo v: izvedljivost v orodju (enakomerne stene, snemalni koti, odpiranje orodja, kratki brizgalni ciklusi, minimalni usihi) enostavna sestava minimalno zvijanje optimalni estetski izgled optimalna funkcionalnost sklopa ustrezna trdnost.

C) 3D model vam izdelamo tudi na osnovi že obstoječega izdelka po metodi obratnega inženirstva. V kolikor gre za kompleksen produkt, vam v sodelovanju z Razvojnim centrom izdelamo 3D digitalizacijo vašega produkta. Pri tem sistematsko izdelamo tudi kontrolo odstopanja konture produkta in 3D CAD modela.