orodjarstvo

Izdelavo orodja obravnavamo kot proces, pri katerem je reverzibilnost po fizični izdelavi orodja v večini primerov stroškovno neupravičena in če do nje pride, zagotovo preseže finančno shemo projekta. Tega se v našem podjetju zavedamo, zato posvečamo tej razvojni fazi posebno pozornost. Da zagotovimo popolnost izdelave, poskrbimo za natančno interpretacijo predhodnih faz in posledično integracijo vseh konstruktivnih rešitev v proces izdelave orodja.

Pri konstruiranju orodja za injekcijsko brizganje termoplastov sledimo naslednjih razvojnim fazam:
Določitev tipa orodja (določitev števila gnezd, sistema kalupnih votlin, sistema delilnih ravnin).
Definiranje sistema dolivanja (izbor dolivnega sistema in integracija dolivka na način, da dosežemo minimalni padec tlaka pri povezavi šobe brizgalnega stroja in kalupne votline orodja).

Izbor temperiranja (definiranje hladilnih kanalov za odvod odvečne toplote pri procesu brizganja za dosego stacionarnega nihanja temperaturnega polja v orodju).
Določitev sistema odzračevanja (optimalni odvod zraka in plinov iz kalupnih votlin). Konstruiranje sistema izmetavanja (določitev ustreznih izmetalnih elementov za optimalni izmet izdelka iz orodja). Določitev sistema vodenja in centriranja ter sistema vpenjanja (tu strmimo k pravilnemu nalaganju obeh polovic orodja ter optimalnemu prenosu sil). Fizična izvedba orodja (naša orodja so izdelana z najsodobnejšimi tehnološkimi pristopi, kot so potopna elektroerozijska obdelava, kratica Sink EDM (ang. Electro Discharge Machining) oziroma Wire EDM žična elektroerozijska obdelava itd.).

Pri konstruiranju orodja se izdela 3D model, kosovnica in sestavna risba orodja.

Brizganje plastike